velikost textu

Analýza karyotypu u vybraných bičovců řádů Amblypygi a Uropygi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza karyotypu u vybraných bičovců řádů Amblypygi a Uropygi
Název v angličtině:
Karyotype analysis of selected representatives of two pedipalpid orders, Amblypygi and Uropygi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Alexandr Sember
Vedoucí:
RNDr. Jiří Král, CSc.
Oponent:
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
Id práce:
52483
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Amblypygi, Arachnida difúzní stádium, fluorescenční hybridizace in situ, heterochromatin, chiazma, chromozom, karyotyp, meióza, nukleolární organizátor, pohlavní chromozomy, Uropygi
Klíčová slova v angličtině:
Amblypygi, Arachnida, diffuse stage, fluorescence in situ hybridization, heterochromatin, chiasma, chromosome, karyotype, meiosis, nucleolar organizer region, sex chromosomes, Uropygi
Abstrakt:
Karyotype analysis of selected species from arachnid orders Amblypygi and Uropygi Whip spiders (Amblypygi) and whip scorpions (Uropygi) represent relict arachnid orders which has been found already at Upper Carboniferous strata. Although cytogenetic data from amblypygids and uropygids might be important to reconstruct karyotype evolution of arachnids, cytogenetics of these orders is almost unknown. Presented study is aimed in analysis of karyotype and meiosis in 16 species of Amblypygi and 4 species of Uropygi. Both groups are characterized by considerable range of diploid chromosome numbers (2n = 24 – 86 in Amblypygi and 36 - 66 in Uropygi). Analysed species does not exhibit morfologically differentiated sex chromosomes. Differentiation of sex chromosomes on molecular level was revealed in amblypygid Paraphrynus mexicanus by comparative genome hybridization. Obtained data indicate XY/XX sex chromosome system in this species. Comparison of karyotype data indicates reduction of chromosome numbers during evolution of both orders. In Amblypygi, this reduction was accompanied by increase of number of biarmed chromosomes. This trend is not apparent in Uropygi. Karyotypes of most analysed amblypygids and uropygids are also characterized by low amount of heterochromatin. Most studied species exhibit two pairs (Amblypygi) or three pairs (Uropygi) of nucleolar organizer regions. Meiosis is chiasmatic with one, two or exceptionally three chiasmata per bivalent. Prophase I of all analysed species is characterized by presence of a diffuse stage. Key words: Amblypygi, Arachnida, diffuse stage, fluorescence in situ hybridization, heterochromatin, chiasma, chromosome, karyotype, meiosis, nucleolar organizer region, sex chromosomes, Uropygi
Abstract v angličtině:
Karyotype analysis of selected species from arachnid orders Amblypygi and Uropygi Whip spiders (Amblypygi) and whip scorpions (Uropygi) represent relict arachnid orders which has been found already at Upper Carboniferous strata. Although cytogenetic data from amblypygids and uropygids might be important to reconstruct karyotype evolution of arachnids, cytogenetics of these orders is almost unknown. Presented study is aimed in analysis of karyotype and meiosis in 16 species of Amblypygi and 4 species of Uropygi. Both groups are characterized by considerable range of diploid chromosome numbers (2n = 24 – 86 in Amblypygi and 36 - 66 in Uropygi). Analysed species does not exhibit morfologically differentiated sex chromosomes. Differentiation of sex chromosomes on molecular level was revealed in amblypygid Paraphrynus mexicanus by comparative genome hybridization. Obtained data indicate XY/XX sex chromosome system in this species. Comparison of karyotype data indicates reduction of chromosome numbers during evolution of both orders. In Amblypygi, this reduction was accompanied by increase of number of biarmed chromosomes. This trend is not apparent in Uropygi. Karyotypes of most analysed amblypygids and uropygids are also characterized by low amount of heterochromatin. Most studied species exhibit two pairs (Amblypygi) or three pairs (Uropygi) of nucleolar organizer regions. Meiosis is chiasmatic with one, two or exceptionally three chiasmata per bivalent. Prophase I of all analysed species is characterized by presence of a diffuse stage. Key words: Amblypygi, Arachnida, diffuse stage, fluorescence in situ hybridization, heterochromatin, chiasma, chromosome, karyotype, meiosis, nucleolar organizer region, sex chromosomes, Uropygi
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Alexandr Sember 11.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Alexandr Sember 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Alexandr Sember 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Král, CSc. 858 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. 2.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 293 kB