velikost textu

Využití nástroje z konceptu MOHO k rehabilitaci lidí s psychotickým onemocněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití nástroje z konceptu MOHO k rehabilitaci lidí s psychotickým onemocněním
Název v angličtině:
The use of the tool from MOHO in rehabilitation of people with psychotic disorder
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Šmídová
Vedoucí:
Mgr. Jana Pluhaříková-Pomajzlová
Oponent:
Mária Krivošíková
Id práce:
52165
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Šmídová 8.73 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Pluhaříková-Pomajzlová 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mária Krivošíková 119 kB