velikost textu

Inovativní metody ve výuce němčiny na 1. stupni základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inovativní metody ve výuce němčiny na 1. stupni základní školy
Název v angličtině:
Innovative methods in German language teaching at primary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Hofmanová
Vedoucí:
PaedDr. Dagmar Švermová
Oponent:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Id práce:
51999
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce se zabýva inovativními metodami ve výuce němčiny na prvním stupni základní školy se zaměřením na metodu jazykové animace. První část popisuje neobvykle inovativní metody a mapuje jejich specifika. Největší pozornost je věnovaná činnostně orientovaným metodám ve výuce cizích jazyků. Druhá, prakticky orientovaná část je zaměřená na zatím nepříliš známou inovativní metodu jazykové animace. Cílem práce je nabídnout zajímave aktivity za použití této metody ve výuce německého jazyka na prvním stupni základní školy. V přílohách jsou materiály, které doplňují návrhy jednotlivých hodin. K diplomové práci je přiloženo DVD, na kterém je patnáctiminutová ukázka jazykové animace s německými žáky.
Abstract v angličtině:
The Diploma Thesis deals with innovative methods in German language teaching at primary schools with a special focus on the method of Language Animation. The first part of the Thesis describes unusual innovative methods and maps their specificities. The greatest attention is paid to active learning methods in teaching foreign languages. The second, practice-oriented part is focused on the progressive innovative method of Language Animation . The aim of the Thesis is to offer attractive Language Animation-based activities in German language teaching at primary schools. Materials that supplement lesson plans are attached in appendices. Enclosed with the Diploma Thesis is a DVD with a fifteen-minute demonstration of Language Animation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Hofmanová 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Lenka Hofmanová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Lenka Hofmanová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Lenka Hofmanová 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Lenka Hofmanová 789.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Hofmanová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Hofmanová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Dagmar Švermová 1.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 1.53 MB