velikost textu

Srovnání právní úpravy audiovizuálních děl v českém a anglickém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání právní úpravy audiovizuálních děl v českém a anglickém právu
Název v angličtině:
Comparison of legal regulation of audiovisual works in Czech and English Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tadeáš Petr
Oponenti:
JUDr. Petra Žikovská
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Id práce:
51515
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tadeáš Petr 5.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tadeáš Petr 325 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tadeáš Petr 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB