velikost textu

Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu
Název v angličtině:
Protection of personality of natural person in civil law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Josef Petr
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
51514
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Josef Petr 912 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Josef Petr 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Josef Petr 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 80 kB