velikost textu

Likvidace či integrace? Proces transformace Národní lidové armády do Bundeswehru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Likvidace či integrace? Proces transformace Národní lidové armády do Bundeswehru
Název v angličtině:
The Process of Transformation of the National People's Army into the Bundeswehr
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Kron
Vedoucí:
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Id práce:
51415
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a rakouská studia (NRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce Likvidace či Integrace? - proces transformace Národní lidové armády do Bundeswehru se zabývá procesem sloučení armád SRN a NDR po rozpadu bipolámího systému. Německé sjednocení představovalo nutnost sloučení dvou diametrálně odlišných společenských a hospodářských systémů a dvou naprosto odlišných armád. Přes řadu rozdílů mezi Národní lidovou armádou (NVA) a Bundeswehrem proběhlo začlenění personálu NVA do Bundeswehru a rozšíření působnosti Bundeswehru na nové spolkové země bez větších problémů a přispělo k procesu normalizace německé bezpečnostní politiky. Způsob, rychlost a intenzita, s jakými došlo k přístupu nových spolkových zemí k Spolkové republice Německo, zároveň představovaly klíčové faktory, kterými byla integrace NVA do Bundeswehru zásadně ovlivněna. Na německé politické i mediální scéně se pro sjednocenou německou armádu ustálil termín „armáda jednoty“ („Armee der Einheiť). Tato práce si klade za cíl analýzou podmínek, způsobu, rozsahu a právních ustanovení souvisejících s procesem sloučení obou armád zodpovědět, nakolik je termín „armáda jednoty“ oprávněný.
Abstract v angličtině:
Diploma thesis Liquidation or Integration? - the Process o f Transformation o f the National People’s Army into the Bundeswehr deals with the process of integration of the two German armies after the demise of the bipolar system. German unification brought two diametrically diverging social and economic systems and two different armies together. Despite the ideological contrast between the National People’s Army (NVA) and the Bundeswehr, the integration of the personnel of the NVA into the Bundeswehr and the extension of Bundeswehr’s scope of activities on five new federal countries posed no major problems and contributed to the process of normalization of Germany’s security policy. The way, intensity and velocity with which the German Democratic Republic merged on political and constitutional level with the Federal Republic of Germany became significant factors, which determined the integration of the NVA into the Bundeswehr. The term „Army of the Unity” („Armee der Einheif‘) became the term used generally on Germany’s political and medial scene for description of the united German army. The aim of the thesis is to analyze conditions, scope and legal provisions connected with the merger of both German armies and to answer the question whether the term „Army of Unity“ is justified.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kron 791 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kron 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kron 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vladimír Handl, CSc. 4.68 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 4.55 MB