velikost textu

Vývoj hotelového trhu v Praze (1997-2009)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj hotelového trhu v Praze (1997-2009)
Název v angličtině:
Development of hospitality market in Prague (1997-2009)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Trkovský
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ingrid Bučeková, Ph.D.
Id práce:
51174
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestovní ruch, hotel, hotelový trh, Praha
Klíčová slova v angličtině:
tourism, hotel, hotel market, Prague
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této diplomové práce je charakteristika významu cestovního ruchu v ekonomice Česka a analýza pražského trhu hotelů nejvyšší kategorie. Předkládaná práce hodnotí dosavadní rozvoj hotelového trhu a zároveň predikuje perspektivy jeho budoucího rozvoje. Hlavní část práce je zaměřena na detailní analýzu a rozbor pomocí vybraných statistických ukazatelů. V závěru práce je provedena lokalizace hotelů, mezinárodní srovnání s vybranými středoevropskými zeměmi a popsán dopad světové ekonomické krize na hotelový trh. Klíčová slova: cestovní ruch, hotel, hotelový trh, Praha
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of my diploma thesis is characterization of tourism market as important component of the economy in the Czech Republic. The thesis mainly deals with analysis, description and prediction of future development in real estate market of luxury hotels in Prague. Main part of the thesis is detail analysis prepared by selected statistical indicators. Last chapter includes localization of luxury hotels in Prague, international comparison with other countries in Central Europe and impact of world economic crisis on the real estate market of luxury hotels. Keywords: tourism, hotel, hotel market, Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Trkovský 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Trkovský 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Trkovský 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Trkovský 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ingrid Bučeková, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB