velikost textu

Zaměstnání cizinců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnání cizinců
Název v angličtině:
Employment of foreigners
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Viet Anh Nguyen
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Id práce:
50813
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Viet Anh Nguyen 2.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Viet Anh Nguyen 926 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Viet Anh Nguyen 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB