velikost textu

Vznik a zánik vlastnictví k jednotce podle zákona o vlastnictví bytů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a zánik vlastnictví k jednotce podle zákona o vlastnictví bytů
Název v angličtině:
Formation and cessation of an ownership of a residential unit by Housing Act
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Gajdošová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
50783
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Gajdošová 646 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Gajdošová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Gajdošová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB