velikost textu

Kuks a barokní kultura v Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kuks a barokní kultura v Čechách
Název v angličtině:
Kuks and baroque culture in Czech lands
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Novobílský
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Matějů
Id práce:
50720
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
27. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V této práci se pokusíme nastínit a objasnit souvislosti kukského panství a jeho zakladatele, velikána českého barokního období, a to hned z několika důvodů. O pestré škále nejrůznějších okruhů umění, jež tryskala z mimořádné aktivity Františka Antonína hraběte Sporcka (1662-1738), bylo napsáno nespočet článků, statí, drobných i rozsáhlých knih a vydány řady průvodců či obrazových publikací, v nichž osoba a topos jeho panství hraje v rámci tvorby vrcholného baroka podle charakteru někde jen dílčí, jindy zase dominantní roli. Lze se domnívat, že ač přes všechnu svojí bohatost a různorodost literatury, týkající se tohoto tématu, jsou některé zdroje zastaralé a nebo je jejich řešení značně nesoustavné, zaměřující se až někdy přímočaře pouze na jedno odvětví už tak bohaté Sporckovy činnosti. Nelze říci, že by česká historiografie věnovala postavě Sporcka a jeho okolí málo zájmu, ale důkladného monografického zpracování se mu dostalo poměrně pozdě a to z iniciativy rakouského historika Heinricha Benedictai, který zpracoval rozsáhlý vídeňský materiál a využil Sporckovy korespondence v knihách konceptů, uložených v Praze. Na českém poli se o osvětlení sporckovské problematiky pokusil například Jaroslav Vlčekii ve studii o Sporckovi jako jansenistovi, snad nejvíce si obtíže uvědomil Fabián Slabýiii nebo Pavel Preissiv, který zpracoval tuto tématiku velice originálně a sebejistě. Nutno podotknout, že k jeho reedici Boje s dvouhlavou saní lze již v tuto chvíli jen velice těžce přidat materiál, jež by čtenáře nenudil svou přímočarostí. Nejnovějším přínosem je potom práce Jiřího Šerých z roku 2007. Takto bychom mohli ve výčtu badatelů a historiků, kteří se více či méně Sporckem zabývali, pokračovat, ale je nutné si uvědomit, že ne všechny historické zdroje po důkladném seznámení s touto tématikou mohou nabýt ve čtenářově mysli hodnověrnosti a historické faktografičnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this study is to outline and illustrate the link between the Kuksian manor and its founder, the great Czech baroque figure count Sporck and his Kuks, as a synthesis of events after the Thirty Year’s War. I am convinced that this theme can be considered culturally-historical, as in the introductory chapter we are primarily going to cover the region’s formation during the times of baroque Bohemia, the causes and mechanisms of its formation, subsequently we will describe the region’s relationship to architecture, and finally we are going approach the spectacular grounds of Kuks itself. In the second part we will turn to count Sporck himself, particularly his background all the way towards his final establishment in Bohemia, where we are going to mention his notable credit to architecture and art, and eventually we will proceed to the issues of Bohemian settings of that time. Another big chapter will cover count Sporck’s editorial activities, which were very ostentatious and presumptuous considering the fact that they took place during the difficult era full of censorships and prohibition. It can rightfully so be regarded as outstanding and, with only a few exceptions, unique in its own way. Towards the conclusion we will also outline the development of Sporck’s theatrical society, the cooperation with world-renowned musicians and artists and its benefit to Czech opera and theatre. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Novobílský 727 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marek Novobílský 10.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Novobílský 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Novobílský 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Matějů 68 kB