velikost textu

Grigorij Musatov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Grigorij Musatov
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Klímová
Vedoucí:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Id práce:
50380
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
2. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce je zpracování malířského díla ruského malíře Grigorije Musatova. Uvědomuji si, že v práci nejsou (a pravděpodobně ani být nemohou) uvedeny všechny obrazy vytvořené tímto autorem. Jeho kresby a skicy z důvodu rozsahu práce zcela vynechávám. Přesto jsem se pokusila o zdokumentování písemných pramenů a informací, ale především všech dostupných malířských děl, která se nacházejí v galeriích, ve sbírkách soukromých sběratelů a v posledních letech i v mnohých obchodech s uměním. Za velmi důležité jsem považovala zpracovat nalezený strojopis největšího sběratele, mecenáše a velkého přítele Musatova, Ivana Jana Smetany, který již za malířova života sepisoval jeho výpovědi a také vytvářel soupis děl. Rovněž neopomenutelným zdrojem informací jsou výpovědi Musatovovy dcery, Eleonory Musatovové. Tyto informace jsou také pramenem pro biografické údaje. V první kapitole zabývající se životopisem budu z těchto pramenů často citovat, protože kromě několika obsahově stručných katalogů a novinových recenzí jiné zdroje prakticky neexistují. Životopisná fakta často odkrývají a vysvětlují náměty, kterými se Musatov zabýval. Proto je v úvodu své práce podrobněji rozvádím. Chci poukázat na stylově různorodou tvorbu umělce, patřícího bezpochyby k autorům, kteří svou originální malbou rozšířili spektrum české malířské základny i přesto, že neměli mnoho pokračovatelů. Možná právě z tohoto důvodu jsou dosud opomíjeni a nedoceněni. V práci budu jmenovat nejen díla, která byla vytvořena a zůstala dochována, ale i ta, která autor sám zničil. Obrazy, které se mi nepodařilo osobně shlédnout a část nenalezených děl, popisuji z fotografií a dochovaných pramenů, katalogů a recenzí. Ráda bych dále upozornila na existující falza, objevující se na uměleckém trhu, v galeriích i muzeích.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Klímová 55.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Klímová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Klímová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 84 kB