velikost textu

Princip rovnosti a zákazu diskriminace a důsledky jeho interpretace v systému OSN pro ČR: aplikace Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace...

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Princip rovnosti a zákazu diskriminace a důsledky jeho interpretace v systému OSN pro ČR: aplikace Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace...
Název v angličtině:
Principle of equality and prohibition of discrimination within the UN and consequences of their interpretation for the CR : application of the International Convention against all forms of racial discrimination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Machoň
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Id práce:
5034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Machoň 91.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Machoň 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Machoň 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB