velikost textu

Trestněprávní aspekty organizované kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní aspekty organizované kriminality
Název v angličtině:
Aspects of organized crime from the perspective of criminal law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Kuljaček
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
50273
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Kuljaček 3.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Kuljaček 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Kuljaček 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB