velikost textu

Právní úprava rovnosti mužů a žen v českém a německém pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava rovnosti mužů a žen v českém a německém pracovním právu
Název v angličtině:
Legal regulation of gender equality in Czech and German labour law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Andrášová
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Id práce:
50268
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Andrášová 2.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Andrášová 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Andrášová 1.39 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB