velikost textu

Právní úprava rozhodčího řízení v České republice, ve Slovenské republice a v Rakouské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava rozhodčího řízení v České republice, ve Slovenské republice a v Rakouské republice
Název v angličtině:
Legal regulation of arbitration in the CR, Slovakia and Austria
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
50267
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB