velikost textu

Prostor a čas v knežských denících českého baroka (příspěvek ke studiu jednoho typu pramene)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostor a čas v knežských denících českého baroka (příspěvek ke studiu jednoho typu pramene)
Název v angličtině:
Space and time in clericals' diaries of Czech baroque
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jiří Wolf
Vedoucí:
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Oponenti:
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Id práce:
50168
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARCH)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zdá se mi pochopitelnou radost jednoho z největších historiků 20.století Fernanda Braudela nad těmi rukopisy, které před ním nikdo nebo skoro nikdo nestudoval./1/ Lásku k neprozkoumaným manuskriptům s ním sdílel také jiný velký historik Johann Huizinga, jenž se sice vyznal ze svého okouzelní netištěným pramenným materiálem, neodpustil si však do knihy "Wege der Kulturgeschichte" vložit také varování před nezřízeným pronikáním v málo známé prameny, bez jasné představy toho, co v nich má být vlastně zkoumáno.!2/ Tohoto nebezpečí (které pro mne vždy bylo a stále vskutku je nebezpečím) jsem se snažil vyvarovat důrazem na teoretickou podloženost své práce, ačkoliv lze jen obtížně svazovat teoretické otázky historické vědy s konkrétními prameny. Jde však možná o jednu z cest jak ve vlastním vědomí narušit zažitá schémata vytvořená literaturou, která nemusí směřovat ani k ověřování údajů v primárních pramenech, ani se nezbytně nevyrovnává s noetickými a dalšími teoretickými problémy studia historie a která bez hledání a nezbytného tápání předkládá čtenářům minulost jako factum brutum.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Wolf 5.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Wolf 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Wolf 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Svatoš, CSc. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 144 kB