velikost textu

Vývoj právní úpravy zániku manželství za života manželů na území českých zemí v letech 1783 - 1992

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj právní úpravy zániku manželství za života manželů na území českých zemí v letech 1783 - 1992
Název v angličtině:
Evolution of legal regulations of marriage termination in the course of the spouses´ life in the Czech territory in the period of 1783 - 1992
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Radka Mašková
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
50001
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Radka Mašková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Radka Mašková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Radka Mašková 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Kindl 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 209 kB