velikost textu

Trestně právní persekuce odpůrců režimu v ČSR v letech 1948-1960

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestně právní persekuce odpůrců režimu v ČSR v letech 1948-1960
Název v angličtině:
Criminal Persecution of the Regime Opponents in the Czechoslovak Republic in the Years 1948 - 1960
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Josef Pavelka
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
49993
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Josef Pavelka 3.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Josef Pavelka 888 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Josef Pavelka 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB