velikost textu

Literární teorie Umberta Eca a minimalistický narativ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Literární teorie Umberta Eca a minimalistický narativ
Název v angličtině:
Towards an Eco-inspired poetics of minimalist narrative
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dr. phil. Anežka Kuzmičová
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
Id práce:
49970
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Komparatistika — Švédština (KOM SV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tento text je výsledkem setkání dvou témat, dvou otázek: a: Co je to minimalistický narativ? b: Jaké metodologické možnosti skýtají literárněsémiotické teorie Umberta Eca? Obě je třeba alespoň stručně zdůvodnit a upřesnit. Ad a: Pojem „minimalismus“ je dnes v kruzích zabývajících se literaturou nadužíván, a ztrácí tak svůj smysl. Neexistuje pro něj definice. Názory na to, co všechno ještě je a co už není „minimalistické“ vyprávění, se rozcházejí. Dokonce spolu ani nekomunikují. Nestřetávají se. Řečeno přesněji tedy „minimalismus“ v běžném úzu není pojmem, nýbrž nadmíru nepřesným lidovým výrazem, po němž ti, kdo píší o literatuře, sahají v okamžiku slovní nouze. Za „minimalistický“ dnes bývá označován kdejaký román – u žánru románu zůstaneme pro přehlednost až dokonce, neboť mi nejde o „minimalistický tvar“ či „rozsah“, nýbrž o „minimalistický narativ“ –, který je nějak „redukován“. V jakém ohledu a ve srovnání s čím je redukován, už většinou nikdo nevysvětluje. Následující stránky představují pokus učinit z výrazu pojem. Nebude mě zajímat, proč je narativ, který osobně považuji za minimalistický – román L’appareil-photo (1988) Jeana-Philippa Toussainta –, napsán zrovna tak, jak je napsán. Přesto budu ve svém čtení brát trvalý zřetel na literární historii. Bude mě zajímat, jak je napsán. Bude mě zajímat, proč způsob, jímž je napsán, vede právě k takovému estetickému účinku, který se nezdráhám teď a tady nazvat minimalistickým. Budu při tom vycházet z přesvědčení, že estetický účinek je vždy výsledkem spolupráce mezi textem a čtenářem.
Abstract v angličtině:
What is a minimalist narrative, and what are its characteristic features? How do you identify one? For many critics, minimalist writing is a strictly historical notion – even though they at the same time, like John Barth does in his famous apologetics „A Few Words About Minimalism“, paradoxically enough stress its ubiquitous nature throughout literature of all times. By narrative minimalism the American critic generally means the austere style of the novels and short stories of Raymond Carver, Amy Hempel, Mary Robison, Joan Didion, Ann Beattie. An American literary current of the 1970s mainly, devoted merely to the quotidian, descriptive, often reduced to what can be perceived from the outside of a human character. Thereby: the „dirty realism“ or „K-mart realism“. These derogatory labels tell us that the literary reviewer and critic of today still formulates his terms and judgments out of a hierarchically ordered, traditional presupposition of what a narrative text is and should be, working with a virtual model of balance between „form“ and „content“. Translated into the language of classical narratology: story discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dr. phil. Anežka Kuzmičová 602 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dr. phil. Anežka Kuzmičová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dr. phil. Anežka Kuzmičová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. 433 kB