text size

Jan Václav Kosch: severočeský stavitel pozdního baroka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Jan Václav Kosch: severočeský stavitel pozdního baroka
Titile (in english):
John Wenceslaus Kosch (1718-1798): North Bohemian master builder of the late baroque
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Petr Mandažiev
Supervisor:
prof. PhDr. Mojmír Horyna
Opponent:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Thesis Id:
49750
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (M8109)
Study branch:
History of Art (DU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
18/09/2007
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Předložená diplomová práce si netroufá být více než pouhou skicou k tématu činnosti Jana Václava Kosche. Hlavním kritériem výběru informací se stala snaha přiblížit se k podobě staveb v době jejich vzniku. Protože byl Jan Václav Kosch tvůrcem především regionálním, svým životem spjatý s Děčínskem, Českolipskem, Šluknovskem a dalšími zdejšími končinami, považoval jsem za nutné podat, pokud to bylo možné, také stručné příběhy jednotlivých lokalit. V případech jako Nový Bor, Varnsdorf, atp., jsem dějiny vzniku těchto míst rozšířil natolik, aby bylo zcela zřejmé, pro koho zde Jan Václav Kosch své stavby budoval. Tato okolnost vzniku jednotlivých architektur je dle mého soudu o to důležitější, protože upozorňuje na změnu společenských poměrů druhé poloviny osmnáctého století. Jako Koschovi objednavatelé nyní nevystupují pouze jednotlivci, ale také určité společenské vrstvy obyvatelstva, zejména obchodníci a podnikatelé. Ti také mnohdy určují podobu staveb svým vkusem a potřebou reprezentovat životní úspěchy. Dalším důležitým činitelem v určování podoby architektury bylo období josefínské stavební byrokracie, kde se konkrétní tvůrce, Kosche nevyjímaje, zcela ztrácel ve víru mechanismu úřednické mašinérie. Snad lze vyslovit domněnku, že právě toto období výrazně ovlivnilo svou unifikační tendencí charakter venkovské architektury. Tato diplomová práce není a ani nemůže být ucelenou a vytříbenou syntézou o Koschových aktivitách. Zcela jsem pod vlivem přibývajících zjištění, zejména archivních, přeorientovával svou pozornost na úsilí vytvořit určitou informační základnu, která by v budoucnu napomohla k subtilnějšímu podání tématu a umožnila plnohodnotnou stylovou či formální analýzu, neboť pakliže se ptáme po architektuře Jana Václava Kosche či po jeho tvůrčí vůli, musíme nejprve, pokud možno co nejpřesněji určit podobu jeho staveb a podmínky či okolnosti jejich vzniku, které tuto ovlivňovaly.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petr Mandažiev 728 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Petr Mandažiev 13.31 MB
Download Abstract in czech Mgr. Petr Mandažiev 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Petr Mandažiev 18 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Mojmír Horyna 134 kB
Download Opponent's review Ing. Petr Macek, Ph.D. 111 kB