velikost textu

Výzdoba pražských nájemních domů v poslední třetině 19. století a na počátku století dvacátého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výzdoba pražských nájemních domů v poslední třetině 19. století a na počátku století dvacátého
Název v angličtině:
Decoration of Prague's tenement houses in the last third of the XIXth century and the beginning of XXth century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vít Pelc
Vedoucí:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Id práce:
49746
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se zabývá měšťanskými domy v blokové zástavbě, domy nájemními – tedy těmi, které byly koncipovány na výnos (z nájemného). Tyto domy byly určeny především k bydlení, ale sloužily vedle toho často i účelu obchodnímu či výrobnímu (krámy nebo dílny v přízemí…), nebo i společenskému (např. jako sídlo spolků) a pohostinskému. Z těchto pak zaměřujeme svou pozornost především na ty, které byly svou výzdobou dobově příznačné, typické, nebo naopak výjimečné. Zabýváme se výzdobou domů po formální i obsahové stránce, již proto, že tyto stránky nelze dost dobře oddělit.
Abstract v angličtině:
The work discribes decoration of Prague´s tenement houses in the last third of the XIX.Century and the beginning of XX.Century. In the first instance it addresses questions of decoration at general level, the character and disposition of decorative elements on houses facades. Concisely it considers the materials and techniques used in the decoration of houses and it discusses usual methods of compositional solutions and disposition of decoration. Hereafter this work summarises in a brief survey the subjects of decoration in the reviewed period. Individual decorative elements may have decorative sense; otherwhile they express semantic or ideological meaning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vít Pelc 619 kB
Stáhnout Příloha k práci Vít Pelc 3.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vít Pelc 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vít Pelc 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 72 kB