velikost textu

Organizovaný zločin (Vybrané trestněprávní a kriminologické aspekty)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizovaný zločin (Vybrané trestněprávní a kriminologické aspekty)
Název v angličtině:
Organized crime (assorted criminological and criminal-law aspects of organized crime)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Karel Horák
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
4946
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Karel Horák 661 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Karel Horák 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Karel Horák 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc. 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 249 kB