velikost textu

České snahy o integraci do Evropy v 15. a 17.. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České snahy o integraci do Evropy v 15. a 17.. století
Název v angličtině:
Czech Efforts of Integration to Europe in 15th and 17th Century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Mošna
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
49445
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Mošna 3.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Mošna 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Mošna 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 23 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB