velikost textu

Věcná břemena v českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věcná břemena v českém právu
Název v angličtině:
Easements in Czech law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vít Jašek
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
49443
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vít Jašek 4.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vít Jašek 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vít Jašek 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 12 kB