velikost textu

Srovnání právní úpravy užívání družstevních a nedružstevních bytů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání právní úpravy užívání družstevních a nedružstevních bytů
Název v angličtině:
Comparison legislationusing cooperative and non-cooperative of a flat
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Holý
Vedoucí:
JUDr. Jaroslav Oehm
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
4943
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Holý 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Holý 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Holý 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaroslav Oehm 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB