text size

Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí
Titile (in english):
Modelling of incompressible ionized mixtures
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jaroslav Havrda
Supervisor:
prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Opponents:
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D.
Thesis Id:
49350
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Study programm:
Mathematics (N1101)
Study branch:
Mathematical modelling in physics and technology (MMFT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/05/2009
Defence result:
Good
Language:
English
Abstract (in czech):
V této práci studujeme model nestlečitelných ionizovaných směsí z hlediska matematické analýzy a praktické implementace modelu. Model se sestává z rovnice kontinuity, Navierových-Stokesových rovnic, Nernstových-Planckových rovnice a Poissonovy rovnice pro elektrický potenciál. Pro model je dokázána existence řešení ve třech prostorových dimenzích. Dále je prezentován program pro numerický výpočet řešení Nernsrových-Planckových rovnic a Poissonovy rovnice, který byl využit k určení hlavních obtíží neumrického hledání řešení těchto rovnic. Jako fyzikální část diplomové práce jsou referovány výsledky týkající se termodynamiky směsí.
Abstract:
In the present work we study the model of incompressible ionized mixtures from point of view of mathematical analysis and practical implementations. The model consists of the continuity equation, Navier-Stokes equations, Nernst-Planck equations and Poisson equation for the electric potential. We proove the existence of a weak solution for the model in three space dimensions. We also present a simple program for computing the solutions of Nernst-Planck equations and Poisson equation and use it to examine the problem that arrise during the computation. The results in thermodynamics of mixtures are refered as the physical part of the thesis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jaroslav Havrda 1.23 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jaroslav Havrda 80 kB
Download Abstract in english Mgr. Jaroslav Havrda 80 kB
Download Supervisor's review prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. 87 kB
Download Opponent's review RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 82 kB
Download Opponent's review RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D. 69 kB
Download Defence's report 23 kB