velikost textu

Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí
Název v angličtině:
Modelling of incompressible ionized mixtures
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Havrda
Vedoucí:
prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D.
Id práce:
49350
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav UK (32-MUUK)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Matematické modelování ve fyzice a technice (MMFT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
V této práci studujeme model nestlečitelných ionizovaných směsí z hlediska matematické analýzy a praktické implementace modelu. Model se sestává z rovnice kontinuity, Navierových-Stokesových rovnic, Nernstových-Planckových rovnice a Poissonovy rovnice pro elektrický potenciál. Pro model je dokázána existence řešení ve třech prostorových dimenzích. Dále je prezentován program pro numerický výpočet řešení Nernsrových-Planckových rovnic a Poissonovy rovnice, který byl využit k určení hlavních obtíží neumrického hledání řešení těchto rovnic. Jako fyzikální část diplomové práce jsou referovány výsledky týkající se termodynamiky směsí.
Abstract v angličtině:
In the present work we study the model of incompressible ionized mixtures from point of view of mathematical analysis and practical implementations. The model consists of the continuity equation, Navier-Stokes equations, Nernst-Planck equations and Poisson equation for the electric potential. We proove the existence of a weak solution for the model in three space dimensions. We also present a simple program for computing the solutions of Nernst-Planck equations and Poisson equation and use it to examine the problem that arrise during the computation. The results in thermodynamics of mixtures are refered as the physical part of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Havrda 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Havrda 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Havrda 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 23 kB