velikost textu

Inverzní Gaussovo rozdělení a jeho užití v pojistné matematice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inverzní Gaussovo rozdělení a jeho užití v pojistné matematice
Název v angličtině:
Inverse Gaussian distribution and its application in Insurance mathematics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
RNDr. Radek Moravec
Vedoucí:
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Oponent:
prof. Lev Klebanov, DrSc.
Id práce:
48496
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Obecná matematika (MOM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Radek Moravec 375 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Lev Klebanov, DrSc. 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. 300 kB