velikost textu

Precise measurement of the electron antineutrino oscillation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Precise measurement of the electron antineutrino oscillation
Název v češtině:
Přesné měření oscilací elektronových antineutrin
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Viktor Pěč
Školitel:
Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Petr Trávníček, Ph.D.
Mgr. Drahoslav Vénos, CSc.
Id práce:
46908
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
neutrino oscillations, Daya Bay experiment, RPC, muon decay
Klíčová slova v angličtině:
oscilace neutrin, experiment Daya Bay, RPC, rozpad mionu
Abstrakt:
Abstrakt Experiment Daya Bay je navržen pro přesné měření úbytku reaktorových antineutrin z komplexu jaderných elektráren v provincii Guangdong v Číně. Experiment prezentoval nejpřesnější měření oscilačních parametrů sin2 2θ13 = 0.084 ± 0.005 a |∆m2 | = (2.42 ± 0.11) × 10−3 eV2. Pozadí signálu antineutrin ee je tvořeno především působením kosmických mionů a je účinně potlačeno za pomoci aktivních Čerenkovských a RPC detektorů mionů. Tato disertační práce popisuje testování RPC detektorů před jejich instalací v místě experi- mentu. Část kosmických mionů se v detektorech antineutrin zastavuje, a pak se bud’to rozpadne, anebo se zachytí na jádře 12C a vytvoří izotop 12B. Tento izotop přispívá do tvorby pozadí z tzv. náhodných koincidencí. Disertační práce uvádí měření četností rozpadů mionů v detektorech antineutrin. Expe- riment je připraven registrovat elektronová antineutrina ze supernov. Jejich signál v detektoru se očekává v oblasti okolo 20 MeV. V práci je určena energetická škála detektoru pro energii 53 MeV.
Abstract v angličtině:
Abstract The Daya Bay experiment is designed to precisely measure short-baseline disappearance of reactor antineutrinos from reactor cores at the Daya Bay nuclear power plant complex in the Guangdong Province of China. It pre- sented the most precise measurements of oscillation parameters sin2 2θ13 = 0.084 ± 0.005 and |∆m2 | = (2.42 ± 0.11) × 10−3 eV2. Background to the ee antineutrino signals is mainly created by cosmic muons and is effectively suppressed by use of water Cherenkov and RPC muon detectors. This thesis describe testing of RPC detectors prior to their installation at the experi- mental site. Part of the cosmic muons stop in the experiment’s antineutrino detectors, and they decay or are captured by 12C producing 12B. Isotope 12B contribute to accidental background. Rates of muon decays in the detectors are estimated in the thesis. The experiment can register electron antineutri- nos from supernova with expected signals around 20 MeV. Energy scale of the detectors at 53 MeV is determined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Viktor Pěč 6.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Viktor Pěč 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Viktor Pěč 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Vít Vorobel, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Trávníček, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Drahoslav Vénos, CSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 157 kB