velikost textu

Bůh Týr v germánském náboženství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bůh Týr v germánském náboženství
Název v angličtině:
God Týr in the Germanic Religion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Kovářová
Vedoucí:
Prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc.
Oponent:
Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
Id práce:
463
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Husitská teologie v kombinaci s religionistikou (HT R)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá bohem Týrem, germánskými mýty a náboženstvím. Je založena zejména na pramenné literature, kterou představuje mj. poetická Edda, Snorriho Edda a Tacitovy spisy. Diskutována jsou i další možná Týrova jména Irmin a Saxnôt, ale také Mars, jak ho nazývali Římané. Dále práce reší, které funkce Týrovi náleží. Jsou to funkce boha války, sněmu zvaného thing, práva a nebe. Nakonec se také řeší Týrova pozice v pantheonu. Zde jsou diskutovány teorie G. Dumézila a badatelky Lotte Motz.
Abstract v angličtině:
The work concerns god Tyr, Germanic myth and the religion. It is based on original sources, which is presented mainly Poetic Edda, Snorra Edda and writings of Tacitus. The other possible names of Tyr are discussed here. It is Irmin, Saxnôt and Mars, as he was called by Romans. Then the work concerns the functions of the god Tyr. His possible functions of god of war, the assembly called thing, right and sky are discussed here. Last part of the work speaks about Tyr position in the pantheon. The theories of Georges Dumézil and Lotte Motz are discussed here.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Kovářová 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Kovářová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Kovářová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc. 795 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Jiroušková, CSc. 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 75 kB