velikost textu

Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě
Název v angličtině:
Radio waves propagating in the solar system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Alexander Tomori
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
Mgr. Kateřina Andréeová
Id práce:
45448
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alexander Tomori 1.14 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 430 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Andréeová 553 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 306 kB