velikost textu

Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou
Název v angličtině:
Electromagnetic wave phenomena generated in connection with thunderstorm activity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
RNDr. David Píša, Ph.D.
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
RNDr. František Němec, Ph.D.
Id práce:
45446
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. David Píša, Ph.D. 4 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. František Němec, Ph.D. 868 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB