velikost textu

Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou
Název v angličtině:
Lightning generated whistlers and thier penetration through the ionosphere
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Zuzana Hrbáčková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
Ing. Jaroslav Chum, PhD.
Id práce:
45444
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Hrbáčková 1.67 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 459 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Chum, PhD. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 364 kB