velikost textu

Studium vlnově-částicových interakcí v kosmickém plazmatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium vlnově-částicových interakcí v kosmickém plazmatu
Název v angličtině:
Analysis of wave-particle interactions in space plasmas
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslav Černý
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
Ing. Jan Souček, Ph.D.
Id práce:
45348
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika (FTF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plazmatické vlny, disperzní relace, dielektrický tenzor, Langmuirovy vlny
Klíčová slova v angličtině:
plasma waves, dispersion relation, dielectric tensor, Langmuir waves
Abstrakt:
Tato práce se zabývá lineární analýzou plazmatických vln, zejména metodami řešení disperzní relace horkého plazmatu. Uvádí některé výsledky, jichž bylo dosaženo při výzkumu vln v kosmickém plazmatu a mapuje stavající numerické metody pro jejich analýzu. Kromě toho představuje novou numerickou proceduru, program PDRS (Plasma Dispersion Relation Solver), umožňující hledat řešení disperzní funkce studeného, ale i horkého plazmatu s obecnou distribuční funkcí. Použití metod PDRS ukazuje na reálných případech vln v kosmickém plazmatu v okolí Země na základě dat naměřených družicí Cluster.
Abstract v angličtině:
This work deals with the linear analysis of plasma waves, especially with the methods of solution of a hot plasma dispersion relation. There are cited some results achieved in the space plasma research and mapped current numerical methods of their analysis. Besides, this work introduces a new numeric procedure, computer code PDRS (Plasma Dispersion Relation Solver), which allows finding solution of a dispersion function of a cold or hot plasma with general distribution function. It also demonstrates the usage of the PDRS methods on real examples of waves in space plasma based on the spacecraft Cluster measurement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Černý 616 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miroslav Černý 155 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Černý 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Černý 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Souček, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB