velikost textu

Studium šíření emisí typu "lví řev" z dat družic Cluster

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium šíření emisí typu "lví řev" z dat družic Cluster
Název v angličtině:
Analysis of propagation of "lion roar" emissions using the data of the Cluster spacecraft
Typ:
Diplomová práce
Autor:
RNDr. Dr. Vratislav Krupař, Ph.D.
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
Ing. Jan Souček, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Id práce:
45316
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (FPIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Úkolem této diplomové práce je statistická studie vlnových emisí typu lví řev v Zemské magnetoobálce. Použili jsme velký datový soubor získaný družicemi projektu Cluster. Studovali jsme frekvenční, prostorové a intenzitní rozdělení. Zkoumali jsme taktéž vlastnosti šíření za pomoci pokročilých metod aplikovaných na vícesložkové měření. Ověřili jsme si úzkopásmovou strukturu lvích řevů. Porovnali jsme pozorované a vypočítané (z teorie šíření vln ve studeném plazmatu) zpoždění vlnových emisí mezi družicemi při krátkých vzdálenostech.
Abstract v angličtině:
The main task of this thesis was a statistical study of lion roar wave emissions in the Earth's magnetosheath. Large data set obtained from the Cluster spacecraft has been used. We have studied a frequency distribution, a wave power distribution and a spatial distribution. We have investigated propagation characteristics using advanced methods applied on multi-components measurement. We have confirmed the narrow-band structure of lion roars. We have compared observed and estimated (from the cold plasma theory) time lags between spacecraft during short separations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Dr. Vratislav Krupař, Ph.D. 9.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Dr. Vratislav Krupař, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Dr. Vratislav Krupař, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Souček, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 312 kB