velikost textu

Laboratorní výzkum nabíjení prachových zrn

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Laboratorní výzkum nabíjení prachových zrn
Název v angličtině:
Laboratory Investigation of Dust Grain Charging
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Beránek
Školitel:
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
Id práce:
44841
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prachová zrna, polní emise, polní ionizace, lineární elektrodynamická past, kvadrupól
Klíčová slova v angličtině:
dust grains, field emission, field ionization, linear electrodynamic trap, quadrupole
Abstrakt:
Práce je zaměřena na studium nabíjecích procesů prachových zrn. Experimentální část se zabývá interakcí elektronů s prachovým zrnem a procesy samovybíjení zrn – polní emisí a polní ionizací. Druhá část práce se týká realizace nového konceptu lineární elektrodynamické pasti pro studium nabíjení prachových zrn. Bylo pozorováno nabíjení prachových zrn na vysoké kladné potenciály dopadem vysokoenergetických primárních elektronů a nárůst výtěžku sekundární elektron-elektronové emise u nabitých záporných zrn. Dále byly změřeny charakteristiky samovybíjení kladných a záporných zrn. U kladných zrn byla pozorována souvislost mezi samovybíjením polní ionizací a difuzí atomů ven ze zrna, která ukazuje na vysokou pravděpodobnost ionizace odcházejících částic i při nižších intenzitách pole, než běžně uváděné prahy pro polní ionizaci. Na základě návrhu v diplomové práci byla zkonstruována lineární kvardupólová past a úspěšně provedeno ověřovací měření, které potvrdilo očekávané vlastnosti pasti. Pomocí numerického modelu elektrického pole v pasti byl analyzován možný vliv některých konstrukčních nepřesností na chování pasti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The present thesis is focused on study of dust grain charging. The experimental part covers interaction between dust grains and high-energy electrons and self-discharging of grains by both field electron emission and field ionization. The second part of the thesis describes construction and evaluation of a linear electrodynamic trap of the novel design. We have observed charging of small dust grains towards high positive electric potentials when bombarded by the high-energy electron beam. We have described an increase of the secondary electron- electron emission yield from negatively charged grains due to the surface field. Further, self-discharging characteristics for both positively and negatively charged grains were measured. The relationship between discharging rate and the rate of the flow of atoms leaving the grain surface due to diffusion was observed for positively charged grains. This suggests significantly lower surface field necessary for ionizing such atoms compared to the ionization of atoms of surrounding gas and compared to the typically published field ionization thresholds. Based on the design published in the master thesis, a linear quadrupole trap of novel design was constructed. Testing measurements confirmed functionality and expected characteristics of the trap. In addition, effects of possible mechanical imperfections of the trap construction was analyzed utilizing the numerical model of the electric field inside the trap. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Beránek 5.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Beránek 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Beránek 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavol Jusko, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 134 kB