velikost textu

Trust Management Systems in P2P Networks

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trust Management Systems in P2P Networks
Název v češtině:
Řízení důvěry v P2P sítích
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Miroslav Novotný, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Dr. Satoshi Fujita
Id práce:
44751
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (4I2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
P2P sítě, řízení důvěry, distribuované aplikace, bezpečnost
Klíčová slova v angličtině:
P2P network, trust management, distributed applications, Security.
Abstrakt:
V dnešní době se architektura určitých typů služeb jako jsou distribuované výpočty, distribuovaná úložiště nebo sítě pro distribuci obsahu, posouvá od tradičního modelu klient-server k více škálovatelnému a robustnějšímu P2P modelu. V takto složitém, anonymním a otevřeném systému je ale velice komplikované zajistit alespoň základní míru zabezpečení. Největší hrozbu představují útočníci, kteří dokáží spolupracovat a s použitím sofistikovaných strategií se snaží obejít stávající bezpečnostní systémy. Jako obrana proti těmto uživatelům vznikly takzvané systémy na řízení důvěry v P2P sítích. Nicméně jejich účinnost právě proti sofistikovaným strategiím není dostatečně ověřena. V této práci jsme navrhli nový systém pro řízení důvěry s názvem BubbleTrust a vyvinuli simulační framework P2PTrustSim pro testování různých systémů na řízení důvěry a libovolné strategii používané útočníky. Navržený framework definuje několik kriterií, která pomohou vyhodnotit úspěšnost dané strategie oproti zkoumanému systému. V rámci simulací jsme testovali čtyři systémy jež reprezentují současné hlavní přístupy k řízení důvěry a BubbleTrust.
Abstract v angličtině:
The architecture of certain class of services, such as distributed computing, distributed storages or content delivering networks shifts from the traditional client-server model to more scalable and robust peer to peer networks. Providing proper protection to such complex, open and anonymous systems is very complicated. Malicious peers can cooperate and develop sophisticated strategies to bypass existing security mechanisms. Recently, many trust management systems for P2P networks have been proposed. However, their effectiveness is usually tested only against simple malicious strategies. Moreover, a complex comparison of resistance of a particular method is missing. In this thesis, we (1) propose a new trust management system called BubbleTrust and (2) develop a simulation framework for testing trust management systems against various malicious strategies. Our simulation framework defines several criteria which determine the success of each malicious strategy in the network with a given system. We present results of four trust management systems that represent main contemporary approaches and BubbleTrust.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Miroslav Novotný, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Miroslav Novotný, Ph.D. 74.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Miroslav Novotný, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Miroslav Novotný, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Janeček, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Satoshi Fujita 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 124 kB