velikost textu

Tvorba a spektroskopická charakterizace chladných molekul a molekulárních radikálů v supersonické plazmatické trysce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba a spektroskopická charakterizace chladných molekul a molekulárních radikálů v supersonické plazmatické trysce
Název v angličtině:
Creation and characterization of cold molecules and molecular radicals in supersonic plasmatic nozzle
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milan Mašát, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D.
Ing. Patrik Kania, Ph.D.
Id práce:
44681
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
supersonická expanze, zdroj molekulárních radikálů, spektroskopie s vysokým rozlišením
Klíčová slova v angličtině:
supersonic expansion, molecular radical source, high resolution spectroscopy
Abstrakt:
Název práce: Tvorba a spektroskopická charakterizace chladných molekul a molekulárních radikálů v supersonické plazmatické trysce Autor: Milan Mašát Katedra / Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) Vedoucí disertační práce: Mgr. Ondřej Votava, Ph. D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (32-UFCHAV) Abstrakt: Cílem této práce je vývoj a charakterizace experimentálního zařízení pro studium expanzí chlazených molekulárních radikálů a stabilních molekul v blízké infračervené oblasti a příslušných metodik. Toto zařízení se sestává z výbojového zdroje chladných molekulárních radikálů a systému pro jejich spektroskopickou analýzu. Charakterizaci vyvíjeného zdroje a příslušné metodiky jsem testoval na modelovém OH• radikálu. Měřením za různých experimentálních podmínek ukazuji změnu ve vlastnostech produkovaného radikálu se změnou stagnačního tlaku, napětí na elektrodách a změnou geometrie jak expanzní trysky, tak použitých elektrod. Metodika spektroskopického měření byla vyvíjena na molekule methanu v nepřiřazené části spektra, takzvané ikosádě. Klíčová slova: supersonická expanze, zdroj molekulárních radikálů, spektroskopie s vysokým rozlišením
Abstract v angličtině:
Title: Creation and characterization of cold molecules and molecular radicals in supersonic plasmatic nozzle Author: Milan Mašát Department: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i. (32-UFCHAV) Supervisor: Mgr. Ondřej Votava, Ph. D., J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i. (32-UFCHAV) Abstract: The aim of this work is the development and characterization of experimental apparatus designed for study of expansion-cooled stable and unstable molecule species in near infrared region, as well as associated methodology. This device consists of discharge source of cold molecular radicals and a system for their spectroscopic analysis. The source and the spectroscopic part changes and upgrades are described in detail. Characterization of radical source and its methodology was done on the OH• radical model. Changes in radical properties under different experimental conditions, such as stagnation pressure, used voltage and different geometries of both the nozzle and electrodes are measured. Methodology of spectroscopic analysis was carried out on methane molecule in unassigned part of spectra, so called icosad region. Keywords: supersonic expansion, molecular radical source, high resolution spectroscopy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Mašát, Ph.D. 2.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Milan Mašát, Ph.D. 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Mašát, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Mašát, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Votava, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Dr. Patrik Španěl, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Patrik Kania, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 129 kB