velikost textu

Generator of Connectors for Fractal

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Generator of Connectors for Fractal
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Ondrej Gálik
Id práce:
44503
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
12. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Současný trend v integraci rozsáhlých softwarových řešení odhaluje klíčovou potřebu spolupráce různých platforem a komponentových modelů. Abstrakce vyjadřující interakce mezi softwarovými komponentami se označuje jako konektor. Na rozdíl od middlewaru mohou konektory poskytovat i další služby, jako jsou například šifrování dat, monitorování konektorů, přizpůsobování rozhraní atd. Cílem práce bylo zavést generátor konektorů pro komponenty komponentového modelu Fractal. Tento cíl byl později zobecněn a předkládané řešení přináší možnost generování konektorů pro různé komponentové modely. Navíc byla zajištěna možnost interoperability odlišných komponentových modelů, což položilo základy pro deployment a propojení heterogenních komponentových aplikací. Navržené řešení přebírá užitečné vlastnosti z již existujícího generátoru konektorů v SOFA. Práce analyzuje slabé stránky generátoru a navrhuje jeho potřebné změny a rozšíření. Předkládaný prototyp generátoru splnil primární cíl generování konektorů pro Fractal. Zároveň úspěšně nahrazuje existující generátor v SOFA. Schopnost propojit různé komponentové modely byla předvedena na funkčním příkladě obsahujícím jak komponenty z komponentového modelu Fractal, tak i SOFA. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Article Generating Connectors for Heterogeneous Deployment Abstract A software connector is an abstraction capturing interactions among components. Apart from middleware independence, connectors provide additional services (e.g., adaptation, synchronization, etc.). They play a major role in heterogeneous deployment (i.e., building applications from components implemented in different component models) where they are invaluable for solving distribution and overcoming incompatibilities stemming" from coexistence of different component models and middleware. However, to make the use of connectors in heterogeneous deployment possible, it is imperative to have means of generating them automatically. In this paper, we show how to create an extensible connector generator with features needed for heterogeneous deployment. The work is based on our experience with designing and implementing such an extensible connector generator for SOFA, Fractal and EJB component models. Source Proceedings of the 5th international workshop on Software engineering and middleware Lisbon, Portugal Pages: 54 - 61 Year of Publication: 2005 ISBN: 1-59593-204-4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ondrej Gálik 27.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ondrej Gálik 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ondrej Gálik 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB