velikost textu

Numerical solution of convection-diffusion problems by discontinuous Galerkin method

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Numerical solution of convection-diffusion problems by discontinuous Galerkin method
Název v češtině:
Numerické řešení problému konvekce-difuse pomocí nespojité Galerkinovy metody
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
Konzultanti:
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.
Id práce:
44457
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Vědecko-technické výpočty (4M6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
This work is concerned with the theoretical analysis of the discontinuous Galerkin finite element method. We use a discontinuous Galerkin formulation for a scalar convection-diffusion equation with nonlinear convective term. The resulting semidiscretized equations with symmetric (SIPG) or nonsymmetric (NIPG) diffusive term are then discretized in time by Backward Differential formulae (BDF), implicit Runge–Kutta methods and Time discontinuous Galerkin. All of these schemes are linearized by a suitable explicit extrapolations to avoid nonlinearity in the convective term. These final schemes are theoretically analyzed and error estimates are derived. We also present some superconvergence result for Time discontinuous Galerkin for nonsymmetric operator. Numerical experiments verify the theoretical results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. 749 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 35 kB