velikost textu

Kvalitativní řešení interakce smykové vrstvy se syntetizovaným proudem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalitativní řešení interakce smykové vrstvy se syntetizovaným proudem.
Název v angličtině:
Shear layer-synthetic jet interaction.Qualitative solution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jiří Falta
Vedoucí:
prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Oponenti:
Ing. Lukáš Popelka
Ing. Václav Uruba, CSc.
Id práce:
44450
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav UK (32-MUUK)
Program studia:
Fyzika (M1701)
Obor studia:
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a v technice (FMOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
This thesis investigates possibilities of suppressing the boundary layer separation which is made by controling boundary layer stability. Orr-Sommerfeld equation is numerically solved for this purpose and its solution was tested on Blasius boundery layer which stability is described in many specialized publications. Transition to turbulence is found out by eN method. Single-variable description of velocity proles on own surface, which is based on the aproximative properties of Falkner-Skan equation, was used. Process of transition on the aerofoil NACA 63-418 was solved as an example of using proposed computational programs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Falta 890 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Falta 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Falta 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. František Maršík, DrSc. 577 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lukáš Popelka 396 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Václav Uruba, CSc. 446 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 337 kB