velikost textu

Interaction of Charged Particle Beams with Dust Grains

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interaction of Charged Particle Beams with Dust Grains
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Andrii Velyhan
Školitel:
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Karel Rohlena, CSc.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Id práce:
44367
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Andrii Velyhan 24.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Andrii Velyhan 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Andrii Velyhan 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Rohlena, CSc. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Wild, CSc. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 316 kB