velikost textu

Semiconductor - organic interface at nanoscale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Semiconductor - organic interface at nanoscale
Název v češtině:
Studium rozhraní polovodičů a organických látek s nanometrovým rozlišením
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Čermák, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Konzultanti:
RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Id práce:
44055
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Kvantová optika a optoelektronika (4F6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 3.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Pfleger, CSc. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB