velikost textu

Stationary Processes with Negatively Correlated Random Variables

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stationary Processes with Negatively Correlated Random Variables
Název v češtině:
Stacinární posloupnosti negativně korelovaných náhodných veličin
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Id práce:
43997
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost a matematická statistika (4M4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. 922 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Michálek, CSc. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 88 kB