velikost textu

Numerical Modeling of Present-Day Mantle Convection

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Numerical Modeling of Present-Day Mantle Convection
Název v češtině:
Numerické modelování současné plášťové konvekce
Typ:
Disertační práce
Autor:
Dr. Nicola Tosi
Školitel:
prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
Prof. Luce Fleitout
Dr. Giorgio Spada
Id práce:
43983
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra geofyziky (32-KG)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Geofyzika (F7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dr. Nicola Tosi 3.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dr. Nicola Tosi 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dr. Nicola Tosi 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc. 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Luce Fleitout 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Giorgio Spada 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB