velikost textu

Využití postranních kanálů v symetrické a asymetrické kryptoanalýze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití postranních kanálů v symetrické a asymetrické kryptoanalýze
Název v angličtině:
Side channel attack in cryptanalysis of symmetri and asymmetric schemes
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D.
Školitel:
Ing. Tomáš Rosa, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Vlastimil Klíma
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Id práce:
43969
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra algebry (32-KA)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Algebra, teorie čísel a matematická logika (4M1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce sumarizuje tři nejvýznamější výsledky autory publikované během doktorského studia na konferencích SAC96 a CHES09 a časopisu IET Information Security. První dva jsou útoky postranními kanály na asymetrická schémata RSA a DSA o opírají o společný základ postaveny na teorii mřížek. Pro jejich motivaci sloužili moderní technologie - procesor Intel Pentium 4 HTT a elektronický pas. Třetí výsledek je více technologický. popisuje metodu získávání optické postranní informace, která byla autorem poprvé použita pro kryptoanalytické účely. Je uvedena rovněž její aplikace na symetrickou šifru AES běžící na jednoduchém celosvětově rozšířeném mikrořadiči PIC16F84A.
Abstract v angličtině:
The work summarizes author’s three main results during the doctoral studies published at SAC ’06 and CHES ’09 conferences and the journal IET Information Security. The first two results are the side channel attacks on asymmetric schemes RSA and DSA. They are both based on the theory of lattices and are motivated by modern technologies such as Intel Pentium 4 HTT processor and the electronic passport. The last result is more technology related. It describes the method that provides optical side information and that was empoyed for the first time for the cryptanalytic purposes by the author. As an application, an attack on symmetric cipher AES running on a simple and widespread microcontroller PIC16F84A is presented.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D. 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Hlaváč, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Tomáš Rosa, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vlastimil Klíma 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB