velikost textu

Molecular Modeling in Structure Analysis of Ograno-Inorganic Hybrid Nanostructures

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molecular Modeling in Structure Analysis of Ograno-Inorganic Hybrid Nanostructures
Název v češtině:
Molekulární modelování ve strukturní analýze organo-inorganických hybridních nanostruktur
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petr Kovář, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
Oponenti:
Doc.,Ing. Barbora Doušová, CSc.
Doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Id práce:
43603
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Kovář, Ph.D. 22.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Kovář, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Kovář, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.,Ing. Barbora Doušová, CSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB