velikost textu

Investigation of Magnetic Processes of Structure-Degraded Ferromagnetic Materials

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Investigation of Magnetic Processes of Structure-Degraded Ferromagnetic Materials
Název v angličtině:
Study of magnetization processes in structurally degraded ferromagnetic materials
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Oleksandr Stupakov
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Oponenti:
Ing. Pavel Novotný, CSc.
Doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
Id práce:
43589
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Oleksandr Stupakov 4.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Oleksandr Stupakov 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Oleksandr Stupakov 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Pavel Novotný, CSc. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 272 kB