velikost textu

Numerical Simulatin of Flow Induced Vibrations

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Numerical Simulatin of Flow Induced Vibrations
Název v češtině:
Numerická simula vibrací vybuzených proudící tekutinou
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Růžička
Školitel:
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.
Id práce:
43561
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Vědecko-technické výpočty (4M6)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Růžička 27.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Růžička 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Růžička 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 225 kB