velikost textu

The boost-rotation symmetric spacetimes and their classsical limits

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The boost-rotation symmetric spacetimes and their classsical limits
Název v češtině:
Boostově-rotačně symetrické prostoročasy a jejich klasické limity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Kofroň, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Pravda, PhD.
Id práce:
43493
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Kofroň, Ph.D. 16.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Kofroň, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Kofroň, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Pravda, PhD. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 197 kB